KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

Databoek Kinderen in Tel 2012

Op 15 juni 2012 ontvangen alle Colleges van B&W in Nederland het nieuwste Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk. De gegevens zijn verzameld voor twaalf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN Verdrag inzake de Rechten van het Kind. De indicatoren gaan bijvoorbeeld over speelruimte, kindermishandeling, achterstandsleerlingen, jeugdwerkloosheid, kinderen in uitkeringsgezinnen, tienermoeders, kinderen en jongeren binnen de jeugdzorg, kindersterfte en jeugdcriminaliteit.

Het Databoek Kinderen in Tel is al ruim zes jaar een inspiratiebron voor innovatief lokaal jeugdbeleid. Tussen 2006 en 2010 verscheen het Databoek jaarlijks. Na de vijfde editie hebben de samenwerkende organisaties, Kinderen in Tel, besloten om de publicatie tweejaarlijks uit te brengen en in het tussenliggende jaar een speciale thema-editie te presenteren. In 2011 was dat het rapport ‘Kinderen in Tel over Kindermishandeling‘.

In de komende jaren krijgen gemeenten veel nieuwe taken die de rechten van het kind raken, bijvoorbeeld op het terrein van de jeugdzorg. Kinderen in Tel dringt er bij alle overheden op aan om goed te anticiperen op de stelselherziening waarbij de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg wordt overgeheveld naar de gemeenten. We hopen dat het Databoek Kinderen in Tel 2012 voor gemeenten en specifiek de Wethouder Jeugd een stimulans is om het gemeentelijk jeugdbeleid zo te formuleren dat in tijden van bezuinigingen, geen kind buiten spel zal raken.

Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief en bestaat uit: Bernard van Leer Foundation, Stichting Kinderpostzegels Nederland, UNICEF Nederland, Jantje Beton, Defence for Children, Johanna Kinderfonds, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

 

 
 

copyright 2012 Kinderen in Tel