KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

VIJF JAAR KINDEREN IN TEL!
VOORAANKONDIGING KINDEREN IN TEL 2010

De toestand van de Nederlandse Jeugd anno 2010

Maandag 1 maart 2010 ontvangt minister Rouvoet van Jeugd en Gezin het Databoek van Kinderen in Tel (KIT). Dit boek brengt de leefsituatie van de jeugd per provincie, gemeente en wijk in kaart. Ook geeft het boek een Top10-ranglijst per gemeente aan de hand van twaalf indicatoren, zoals het aantal tienermoeders, en achterstandsleerlingen, hoe het staat met de speelruimte en het percentage zuigelingensterfte.


Dit jaar wordt het Databoek voor de vijfde keer uitgegeven. De meeste gemeenten hebben zich de resultaten van KIT aangetrokken en gebruiken de uitkomsten in hun jeugdbeleid. Dankzij de vergelijking van gegevens over vijf jaar worden trends zichtbaar gemaakt. Daarom onder andere in KIT Databoek 2010: Wat hebben gemeenten precies gedaan om de positie van kinderen en jongeren te verbeteren? En hoe hebben gemeenten dit aangepakt? Wat kunnen zij leren van andere gemeenten?

De gemeenten die het meest vooruit gegaan zijn de afgelopen vijf jaar, zullen breed uitgemeten worden. Maar ook de gemeenten die de minst positieve resultaten halen op KIT-indicatoren staan in een Top10.

Kinderen in Tel presenteert haar onderzoek aan de vooravond van de Gemeenteraadsverkiezingen 2010, met de hoop dat nieuwe gemeenteraadsleden en nieuwe college’s van B&W extra prioriteit gaan stellen aan het jeugdbeleid in hun gemeente.

Kinderen in Tel is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in Nederland die zich met kinderrechten bezighouden, zoals Jantje Beton, UNICEF Nederland, Defence for Children, Stichting Kinderpostzegels Nederland, NSGK voor het gehandicapte kind, het Johanna Kinderfonds, in samenwerking met de Stichting Alexander, Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, Platform Ruimte voor de Jeugd, NUSO, Collegio, Scouting Nederland. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.


Voor meer informatie kunt u bellen met Caroline van der Veeken, persvoorlichting UNICEF, tel 06-3364 0381;
of met Elize Brolsma van het Verwey-Jonker Instituut, tel 030
-2300799

 
 

copyright 2010 © Kinderen in Tel