KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

Presentatie Databoek KIT 2010

Presentatie Databoek Kinderen in Tel 2010: geen kind mag dupe worden van aanstaande bezuinigingen. Gemeenten willen een weddenschap aangaan: beter worden op de meeste KIT-indicatoren

“Wethouders, maak gebruik van Kinderen in Tel, laat je inspireren. Voer een preventief, positief jeugdbeleid zodat de cijfers in de volgende editie van KIT beter worden”, aldus Minister Rouvoet bij de ontvangst van de nieuwste editie van het Databoek Kinderen in Tel. “De rol van gemeenten moet groeien en ook het aantal wethouders Jeugd, want hun taken groeien”. Minister Rouvoet was tevreden dat hij ook dit jaar het rapport over de leefsituatie van kinderen en jongeren in Nederland aangeboden heeft gekregen van onafhankelijke belangenorganisaties en het onderzoeksinstituut Verwey-Jonker. Het rapport laat grotendeels een positieve tendens zien, wat volgens Rouvoet een bewijs is dat het beleid van een apart Ministerie voor Jeugd en Gezin, met aparte middelen een toegevoegde waarde heeft voor de positie van kinderen en jongeren in Nederland. De Minister vraagt aan gemeenten om jongeren te betrekken, ouders te bereiken, kwetsbaren op te vangen. Hij stelt vast dat Den Haag er alles aan moet doen om gemeenten te steunen om achterstanden bij gezinnen met kinderen weg te werken. Daarom is er geld beschikbaar gesteld voor armoedebestrijding. Kinderen en jongeren moeten mee kunnen doen.

Kinderrechten als basis voor het beleid en focus op het belang van het kind zijn zowel voor het programmaministerie als voor Kinderen in Tel een gedeeld doel van inspanningen en aandacht. Sjoera Dikkers, directeur van Defence for Children die het Databoek overhandigde namens de samenwerkende organisaties, onderstreepte in haar toespraak dat de algemeen goede resultaten de zorgwekkende tweedeling in Nederland niet mogen verhullen: er leven in Nederland te veel kinderen in achterstandspositie, de vooruitgang komt niet ten goede aan kinderen in de slechte wijken, in de slechtste wijken van Nederland is de situatie juist verslechterd. KIT-organisaties – en een tiental verschillende onafhankelijke belangenbehartigers die achter Kinderen in Tel staan als financier of adviseur, waarschuwen: geen enkel kind mag dupe worden van aanstaande bezuinigingen. Een belangrijke remedie tegen uitsluiting is het jeugdbeleid dat met inspraak van kinderen en jongeren gemaakt wordt. “Alle problemen die later ontstaan doordat kinderen en jongeren nu kansen missen zullen met inzet van veel geld en inspanning opgelost moeten worden. Laat u het niet zover komen”, zegt Kinderen in Tel, bij monde van Sjoera Dikkers tegen de gemeenten.

De vooruitgang in de afgelopen vijf KIT jaren is toch een feit en om deze te bereiken hebben gemeenten diverse initiatieven ondernomen. Bij de presentatie van het Databoek zijn enkele daarvan toegelicht door wethouders jeugd uit Rotterdam, Zandvoort en Wageningen. Al deze gemeenten hebben zich op de Top Tien lijst weten te plaatsten van gemeenten die in het jeugdbeleid, gemeten volgens indicatoren KIT, de meeste verbeteringen hebben bereikt in de afgelopen jaren.
Rotterdam – een grote, in alle opzichten kleurrijke stad en een gemeente die geen vergrijzing kent en Vriendelijke wijken inricht waar kinderen veilig kunnen spelen - is op 10 indicatoren vooruit gegaan en behoort op vier indicatoren tot de Top Tien. Deze gemeente wil nu een weddenschap aangaan: volgend jaar halen we de Top Tien op 8 van de 12 indicatoren en staan we niet meer bovenaan de ranglijst van gemeenten die het minder goed doen dan anderen, aldus wethouder Lamers.

Wageningen is een totaal andere gemeente, met zesendertig duizend bewoners en de Wijkenaanpak, waarbij afspraken worden gemaakt met wijken, om samen met de politiek, gemeente, jongerenraad en politie een integraal beleid te maken en het uit te voeren. In samenwerkingsverband wordt creatief naar oplossingen gezocht voor alle vraagstukken of behoeften die in wijken ontstaan. De Wijkenaanpak is vooral gestart om intolerantie tegen te gaan. De gemeente Wageningen kent geen achterstandswijken, verklaart wethouder jeugd, mevrouw Walma, maar heeft wel aandachtswijken waar het integraal beleid in het bijzonder toegepast wordt. Daar waar nodig, krijgen gezinnen met kinderen individuele begeleiding om ze uit een neerwaartse spiraal te halen en naar een betere toekomst te helpen.

In Zandvoort hebben we een voorbeeld van een badplaatscultuur: veel één-oudergezinnen en in de zomer veel kinderen die aan hun lot worden overgelaten omdat de ouders dan in de toeristische industrie aan het werk zijn.
De gemeente heeft een Mobility team opgericht, dat preventief werkt en alle signalen oppakt van misstanden achter de voordeuren en op staat. Het streven is dat geen geval van huiselijk geweld of kindermishandeling onopgemerkt blijft. Daarom werken er woningbouwverenigingen, GGD, gemeente, jeugdhulpverlening en politie, samen. Het voornemen van Zandvoort Actief is om meer voorzieningen voor jongeren te creëren. Een kind dat zich ontwikkelt is een jongere met een goede opleiding en een burger met een baan, dat is het credo van de gemeente, aldus wethouder Gert Toonen

Daar zijn alle aanwezigen mee eens: op jeugdbeleid mag niet bezuinigd worden, preventief werk op wijkniveau is een absolute noodzaak om een kind of een jongere al bij de eerste problemen goed op weg te helpen. Houd jongeren buiten de jeugdzorg, zet in op goede ontwikkeling van kinderen, dat is een meer gehoord oproep bij de bijeenkomst.

Niet alle aanwezige gemeenten kregen de kans om eigen projecten te presenteren, onder andere wethouders jeugd uit Nuenen, Houten, Wassenaar, allemaal geplaatst op de Top Tien lijst, konden door beperkte tijd niets vertellen over het jeugdbeleid bij hun eigen gemeente.
Deze gemeenten, maar ook alle andere gemeenten die wel of niet de presentatie van het Databoek 2010 hebben bijgewoond, worden speciaal uitgenodigd om op de website www.kinderenintel.nl hun initiatieven met andere gemeenten te delen.

Kinderen in Tel wordt uitgevoerd door Jantje Beton, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Johanna Kinderfonds, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind, Defence for Children, in samenwerking met Stichting Alexander, Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, Platform Ruimte voor de Jeugd, NUSO, Collegio en Scouting Nederland. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

 

 

 
 

copyright 2010 © Kinderen in Tel