KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

Persberichten

 

Grootschalig onderzoek over jeugd in Nederland: tweedeling arm-rijk neemt toe

Den Haag, 26 februari 2010 - Het is de afgelopen vijf jaar gestaag beter gegaan met de kinderen in Nederland. Maar deze verbeteringen komen niet ten goede aan alle kinderen. De tweedeling tussen kinderen die in goede en slechte omstandigheden opgroeien neemt zelfs toe. Dat blijkt uit het onderzoek van Kinderen in Tel, dat jaarlijks rapporteert over de stand van zaken van de Nederlandse jeugd. Dit onderzoek wordt maandag 1 maart aangeboden aan Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.

Het onderzoek van Kinderen in Tel brengt de leefsituatie van de Nederlandse jeugd in beeld per provincie, gemeente en wijk. Ook geeft het boek aan welke gemeente de meeste vooruitgang heeft geboekt per onderzocht thema (indicator). Die indicatoren zijn bijvoorbeeld het aantal tienermoeders, speelruimte, achterstandsleerlingen, zuigelingensterfte, jeugdwerkloosheid en kindermishandeling. Ze zijn gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, dat de VN aannam in 1989.

Al vanaf 2006 onderzoekt Kinderen in Tel de leefsituatie van de Nederlandse jeugd. De algehele tendens over vijf jaar is dat er voor de meeste indicatoren sprake is van een verbetering voor kinderen. Dit is mede het gevolg van een aantal veranderingen in het jeugdbeleid waarvoor vanuit Kinderen in Tel is gepleit: er is een minister voor Jeugd en Gezin, er zijn steeds meer wethouders jeugd aangesteld en in het lokale jeugdbeleid is meer aandacht voor kinderrechten. Zo is het aantal tienermoeders in Rotterdam over de afgelopen 5 jaar gehalveerd. Datzelfde geldt voor het aantal voortijdige schoolverlaters in de gemeente Sluis.
Het onderzoek maakt ook zichtbaar dat, ondanks de verbeteringen, de verschillen binnen gemeenten soms groter worden. Zo is in de minst scorende wijken van Nederland de situatie juist verslechterd; kinderen in gemeenten in Noord-Nederland en bepaalde wijken in de grote steden profiteren niet van de verbeteringen; in Nederland leven nog steeds bijna 200.000 kinderen in een achterstandspositie; vanwege de kredietcrisis zal de jeugdwerkeloosheid in Nederland de aankomende jaren alleen maar stijgen.Kortom, de verbeteringen komen vooral ten goede aan kinderen in de best scorende wijken, in de minst scorende wijken gaat het nog steeds slecht.
Kinderen in Tel maakt zich zorgen dat de kinderen die nu al in armoede leven het nog moeilijker gaan krijgen. Met de gemeenteraadsverkiezingen en de geplande bezuinigingen in het verschiet, moeten gemeenten daarom goed in de gaten houden dat ze met hun bezuinigingsplannen de meest kwetsbare kinderen ontzien. Want als kansen voor kinderen ongelijk verdeeld zijn kost het veel meer tijd, geld en inspanning om de daardoor ontstane problemen als schooluitval en criminaliteit, later op te lossen.
Kinderen in Tel is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties in Nederland die zich met kinderrechten bezighouden, zoals Jantje Beton, UNICEF Nederland, Defence for Children,  Stichting Kinderpostzegels Nederland, Johanna Kinderfonds, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind in samenwerking met Stichting Alexander, Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, Platform Ruimte voor de Jeugd, NUSO, Collegio en Scouting Nederland. Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

***
Voor meer informatie over het rapport of over Kinderen in Tel kunt u bellen met Elize Brolsma (Verwey-Jonker Instituut) 030-2300799 / 06-34738630 of Caroline van der Veeken (UNICEF Nederland) 06-3364 0381

***
U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn bij de aanbieding van het rapport aan Minister Rouvoet van Jeugd en Gezin.
Wanneer? Maandag 1 maart, 10.15-10.45 uur
Waar? Nieuwspoort, Wandelganger 1, Lange Poten 10, Den Haag

***

Bijlage:

Top-tien van de minst scorende en best scorende wijken in Nederland

top 10 minst scorende  wijken

 

PC4

Wijknaam

gemeente

 

2532

MOERWIJK-ZUID   

s-Gravenhage

 

3086

PENDRECHT  

Rotterdam

 

2533

ZUIDERPARK 

s-Gravenhage

 

3317

DORDTSE KIL I  

Dordrecht

 

2526

SCHILDERSBUURT-NOORD   

s-Gravenhage

 

2515

HUYGENSPARK

s-Gravenhage

 

8936

WIELENPOLLE

Leeuwarden

 

1031

VOGELWIJK  

Amsterdam

 

8937

SCHEPENBUURT

Leeuwarden

 

2541

MORGENSTOND-ZUID

s-Gravenhage

 

 

 

 

top 10 best scorende wijken

 

8893

FORMERUM ZUID

Terschelling

 

8895

LIES

Terschelling

 

3212

SIMONSHAVEN

Bernisse

 

5964

METERIK

Horst aan de Maas

 

6311

TERMAAR

Voerendaal

 

6574

UBBERGEN

Ubbergen

 

6575

PERSINGEN - WERCHEREN  

Ubbergen

 

6577

OOIJ - ERLECOM 

Ubbergen

 

5976

KRONENBERG (W.O. ACHTERSTE HEES)   

Horst aan de Maas

 

9166

SCHIERMONNIKOOG

Schiermonnikoog

 

 
 

copyright 2010 © Kinderen in Tel