KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

KIT Organisaties

Betrokken organisaties en fondsen bij Kinderen In Tel 2012

De Bernard van Leer Foundation
De Bernard van Leer Foundation zet haar middelen en kennis wereldwijd in om jonge kinderen (0-8) een eerlijke en betere start te geven. Ieder kind heeft het recht om zich optimaal te ontwikkelen en de gehele basis voor verdere ontwikkeling wordt gevormd tijdens de eerste levensjaren. Geweld heeft daar een negatieve invloed op. Daarom heeft de Bernard van Leer Foundation in Nederland twee speerpunten: 1. het verminderen van geweld in gezinnen met kinderen onder de vier jaar die opgroeien in een sociaal-economische achterstandssituatie, en 2. een verbeterde kwaliteit van de voor- en vroegschoolse voorzieningen met een doorlopende leerlijn naar school.

Defence for Children
Defence for Children komt op voor de rechten van alle kinderen in Nederland en daarbuiten. Leidraad van het werk van Defence for Children is het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. Door lobby, onderzoek, voorlichting, juridisch advies en rechtshulp verdedigt Defence for Children de rechten van kinderen en stelt schendingen daarvan aan de kaak. Defence for Children is een Nederlandse sectie van Defence for Children International, een niet-gouvernementele organisatie met veertig nationale secties wereldwijd.

Jantje Beton
Veel kinderen spelen minder buiten dan ze zouden willen. Oorzaken hiervan zijn onder andere een gebrek aan geschikte speelruimte, het ontbreken van kinderen om mee te spelen en ouders die kinderen niet meer buiten (durven te) laten spelen. Daarom initieert, ondersteunt en organiseert Jantje Beton zelf activiteiten zodat kinderen weer zorgeloos buiten kunnen spelen. Jantje Beton vraagt gemeenten, woningbouwcorporaties en projectontwikkelaars om te zorgen voor goede speelruimte in de buurt voor álle kinderen en jongeren, o.a. door een speelruimtenorm te hanteren. Jantje Beton maakt onderzoek mogelijk, brengt partijen bij elkaar (samen met de VNG via het netwerk Child Friendly Cities), stimuleert positief jeugdbeleid en is zo de belangenbehartiger van kinderen en hun recht op spelen.

Johanna Kinderfonds
Johanna Kinderfonds zet zich van oudsher in om de kwaliteit van leven van kinderen en jongeren tot 30 jaar met (lichamelijke) beperkingen te verbeteren door het financieel ondersteunen van onderzoek en projecten. Het is de wens van veel kinderen en jongeren met beperkingen om ’gewoon mee te kunnen doen’ en eigen keuzes te kunnen maken. In de praktijk blijkt dat zij dat niet in alle gevallen kunnen. Daarom ondersteunt het Johanna Kinderfonds vele initiatieven die dit ‘gewone meedoen’ bevorderen. Bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, doorstroom naar betaalde arbeid, sportbeoefening, culturele activiteiten, vakanties en andere vormen van vrijetijdsbesteding. Daarnaast ondersteunt het Johanna Kinderfonds ook wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Stichting Kinderpostzegels Nederland
Stichting Kinderpostzegels Nederland is een kinderhulporganisatie met als motto: ‘voor kinderen door kinderen’. Kinderpostzegels steunt wereldwijd honderden projecten waarin de veiligheid en ontwikkeling van kwetsbare kinderen centraal staan. Kinderpostzegels gelooft in de eigen kracht van ieder kind en zet zich samen met kinderen in voor andere kinderen die geen veilig thuis hebben of moeten werken voor het gezinsinkomen, voor kinderen die te maken hebben met geweld. En voor kinderen die opgroeien in armoede en geen toegang tot onderwijs hebben. Dit doen ze door middel van het ondersteunen van relevante projecten in binnen- en buitenland met geld en kennis. Ook benoemt en agendeert Kinderpostzegels een aantal specifieke probleemvelden met betrekking tot kinderen die aantoonbaar relevant en actueel zijn. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan het bundelen van krachten en leggen van verbindingen tussen mensen en organisaties en het mobiliseren van maatschappelijke en particuliere initiatieven.

UNICEF Nederland
UNICEF Nederland komt op voor de rechten van kinderen wereldwijd, dus ook in Nederland. In Nederland ziet UNICEF toe op de implementatie van het Verdrag voor de Rechten van het Kind. Hoewel Nederland bekend staat om zijn kindvriendelijkheid, werd het door het VN-Comité inzake de Rechten van het Kind zowel in 1999 en 2004 als in 2009 op de vingers getikt. Met het verdrag in de hand kunnen organisaties Nederland op zijn verantwoordelijkheden wijzen. Dat is nodig, want de armoede onder kinderen groeit. Ook het vreemdelingenbeleid en de positie van het kind daarin moeten verbeteren. Het Verdrag voor de Rechten van het Kind raakt niet alleen het regeringsbeleid, maar ook de gemeenten. Het lokale bestuur kan een grote en eigenstandige invloed hebben op het dagelijkse leven van de kinderen en jongeren op het gebied van bijvoorbeeld sport, zorg, educatie, opvang en wonen.

Het Verwey-Jonker Instituut
Het Verwey-Jonker Instituut is een onafhankelijk instituut voor onderzoek, advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht. Het onderzoek geeft bruikbare en wetenschappelijk onderbouwde antwoorden op sociaal-maatschappelijke vragen. Het Instituut doet dat sinds 1993: duurzame oplossingen zoeken voor actuele kwesties. Het Verwey-Jonker Instituut doet zowel adviserend als evaluatief onderzoek en heeft daarbij oog voor dilemma’s in beleid en uitvoering. Als landelijk werkende stichting werken wij zonder winstoogmerk. Het instituut vindt het belangrijk dat de wetenschappelijke dienstverlening bijdraagt aan de sociale participatie van burgers.

 

 
 

copyright 2012 © Kinderen in Tel