KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

 
 

Kinderen in Tel Databoek 2012

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid Op 15 juni 2012 hebben alle gemeenten in Nederland het nieuwste Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk ontvangen. De gegevens zijn verzameld voor twaalf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag.

Verschillen leefsituaties kinderen in Nederlandse gemeenten 
Het Databoek Kinderen in Tel 2012 laat de positieve ontwikkelingen zien, maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2012 toont dat in de afgelopen jaren positieve dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders, kinderen in uitkeringsgezinnen. Maar tegelijkertijd stijgt het aantal kinderen dat in de jeugdzorg komt, is het voor jongeren moeilijker om een baan te vinden, en leven er nog steeds veel kinderen in achterstandswijken. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen.

Formuleren gemeentelijk jeugdbeleid
Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen - lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. We hopen dat het Databoek Kinderen in Tel 2012 voor gemeenten en specifiek de Wethouder Jeugd een stimulans is om het gemeentelijk jeugdbeleid zo te formuleren dat in tijden van bezuinigingen, geen kind buiten spel zal raken.

Klik hier voor meer informatie over Databoek Kinderen in Tel 2012.

Voor Kinderen in Tel 2012 was onder andere media-aandacht in:

De Volkskrant, d.d. 15 juni 2012 Vlissingen in klein Rotterdam 
De Volkskrant, d.d. 15 juni 2012 Aantal jongeren dat zware jeugdzorg nodig heeft verdubbeld 
De Volkskrant, d.d. 15 juni 2012 Slechtste wijk om op te groeien is in Leeuwarden 
TROUW, d.d. 16 juni 2012 Aantal jongeren dat zware jeugdzorg nodig heeft verdubbeld 

 

 
 

copyright 2012 Kinderen in Tel