KIT Logo

 

Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

Stedenschijf 2010

ACTUEEL
Veel ontwetendheid over Kinderrechten
Hoewel veel gemeenten met de mond belijden dat ze kindvriendelijk zijn, schort er in de praktijk nog wel het een en ander aan.
lees meer...

 
 

VIJF JAAR KINDEREN IN TEL!

Op maandag 1 maart 2010 wordt het Databoek Kinderen in Tel 2010 aangeboden aan Minister voor Jeugd en Gezin, André Rouvoet. Deze presentatie vindt plaats in Nieuwspoort in Den Haag, van 10.00 tot 11.00 uur. U bent van harte welkom om de presentatie bij te wonen.*

Het Databoek Kinderen in Tel (KIT) is al vijf jaar een inspiratiebron voor innovatief lokaal jeugdbeleid.
Vanaf 2006 brengt het Databoek de leefsituatie van kinderen en jongeren per gemeente, provincie en per wijk in kaart. Aan de hand van twaalf indicatoren, gebaseerd op het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind, laat KIT zien hoe het gesteld is met het welzijn van kinderen in Nederland en in welke omstandigheden zij verkeren. Dit jaar presenteert het Databoek voor het eerst de gegevens over het thema jeugd-participatie; in hoeverre hebben jongeren volgens gemeenten invloed en in spraak op voor hen belangrijke issues? Dit is gebeurd met ‘Be Involved’, de landelijke Kwaliteitsmeter Jeugdparticipatie Gemeenten (ontwikkeld in samenwerking met de vier grote steden en Tilburg).

Editie 2010 van KIT maakt trends zichtbaar door gegevens over vijf jaar met elkaar te vergelijken. De cijfers laten duidelijk zien dat de meeste gemeenten zich de KIT-resultaten aantrekken en ook daadwerkelijk gebruiken in hun jeugdbeleid.

Dit Databoek presenteert bovendien een Top Tien van gemeenten van elk van de twaalf indicatoren, bijvoorbeeld tienermoeders, speelruimte, achterstandsleerlingen en zuigelingensterfte.

Kijk voor meer informatie op www.kinderenintel.nl
of bel Caroline van der Veeken (UNICEF) 06-451080741
of Elize Brolsma (Verwey-Jonker Instituut) 030-23 00 799

*Aanmelding voor de presentatie: info@defenceforchildren.nl

 

 
 

copyright 2010 © Kinderen in Tel