Aankondiging Kinderen in Tel 2009

Op woensdag 22 april 2009 zal voor de vierde keer het databoek Kinderen in Tel worden uitgebracht. Een samenvatting van de resultaten vindt u die dag in het Dagblad Trouw.

Kinderen in Tel maakt voor u inzichtelijk hoe uw gemeente scoort bij het uitvoeren van kinderrechten, en hoe uw gemeente zich daarbij verhoudt tot andere gemeentes. Dat gebeurt aan de hand van twaalf indicatoren, allen gerelateerd aan kinderrechten zoals opgenomen in het Internationale Verdrag voor de Rechten van het Kind. Naast het databoek met cijfers van alle gemeenten en provincies, is er een schijf met daarop de gegevens van de vijftig gemeentes waar de scores het hoogst zijn. Deze publicaties worden volgende week naar elke gemeente verstuurd.

Kinderen in Tel geeft u nog meer inzicht in het welzijn en de rechten van alle kinderen in uw gemeente. Ons doel is dat u ons rapport analyseert en bespreekt, en beleid en middelen inzet om mogelijk achterblijvende scores te verbeteren.

Kinderen in Tel wordt gerealiseerd door Stichting Kinderpostzegels Nederland, Unicef Nederland, Jantje Beton, Defence for Children International Nederland, Johanna Kinderfonds, Nationaal Fonds Kinderhulp, Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind en het Verwey-Jonker Instituut in samenwerking met de Stichting Alexander, Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs (JOB), Landelijk Cliëntenforum Jeugdzorg, Platform Ruimte voor de Jeugd, NUSO, Collegio, Scouting Nederland.

 
 

copyright 2009 © Kinderen in Tel