DCI

NSGK

 

 

 
 
 

 
 

Landelijk beeld

In deze kaart is de verdeling van de totaalscore over alle wijken in Nederland weergegeven. De wijken in de groene zone scoren goed, wijken in de rode zone minder goed.


 Download hier de landelijke overzichtskaart.

 

 

copyright 2017 Kinderen in Tel