DCI

NSGK

 

 

 
 
 

 
 

Kinderen in Tel Databoek 2016

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid 
Op 13 februari 2017 hebben alle gemeenten in Nederland voor de achtste keer het Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk ontvangen. De gegevens zijn verzameld voor elf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag.

Verschillen leefsituaties kinderen in Nederlandse gemeenten
Het Databoek Kinderen in Tel 2016 laat ontwikkelingen zien maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek toont aan dat een aantal negatieve trends van de afgelopen jaren doorzet. Het aantal kinderen dat in armoede leeft is gestegen, de jeugdwerkloosheid onder jongeren tot en met 22 jaar is gestegen, maar ook ten aanzien van kinderen in eenoudergezinnen zien we een stijgende lijn. Naast de negatieve gevolgen zijn er  ook een aantal positieve trends. De zuigelingensterfte is wederom verder gedaald en ook jeugdcriminaliteit is gedaald. Het percentage voortijdig schoolverlaters daalt gestaag door.

Formuleren gemeentelijk jeugdbeleid
Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder meest kwetsbare kinderen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen - lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren.


Voor Kinderen in Tel 2016 was onder andere media-aandacht in:
- De Volkskrant, d.d. 13 februari 2017, De gescheiden werelden van Romano en Roemer.

- NOS Radio 1 Journaal, d.d. 13 februari 2017, Kloof tussen opgroeiende kinderen groeit. 

- NOS.nl, d.d. 13 februari 2017, Meer kinderen in armoede, maar minder jeugdcriminaliteit.

- Algemeen Dagblad, d.d. 13 februari 2017, Een op de vijf kinderen in Rotterdam is arm. 

 

 

copyright 2017 Kinderen in Tel