DCI

NSGK

 

 

 
 
 

 
 

Goede voorbeelden

Diverse gemeenten hebben initiatieven ontwikkeld binnen hun jeugdbeleid. Zo heeft Amsterdam een speciaal programma voor de aanpak van jeugdwerkloosheid, Den Haag zet via verschillende initiatieven in op de aanpak van armoede onder kinderen en heeft gemeente Zaanstad special kwaliteitswaarden ontwikkeld voor jeugdhulp. Doe inspiratie op een bekijk de voorbeelden uit het landelijke databoek Kinderen in Tel.

- Jeugdhulp: de Zaanse kwaliteitswaarden, gemeente Zaanstad
 
- Jeugdhulp: ondersteuning vanuit de buurt, diverse gemeenten

- Armoede: laat kinderen uit bijstandsgezinnen meedoen, gem. Utrecht

- Armoede: betere kansen voor kinderen, gemeente Den Haag

- Kindermishandeling: het heeft invloed op alles, gemeente Middelburg

- Jeugdwerkloosheid: aanpak jeugdwerkloosheid, gem. Amsterdam

- Onderwijs: van speciaal naar inclusief onderwijs, gem Roosendaal

- Kinderen met een beperking: Stichting de Buurtvrouw, gem. Schiedam 

 

 

copyright 2017 Kinderen in Tel