DCI

NSGK

 

 

 
 
 

 
 

Databoek

Nederlandse kinderen zijn over het algemeen gezond en gelukkig. Slechts een kleine groep kinderen, ongeveer 400.000, heeft extra bescherming, aandacht en steun nodig. Die kinderen wonen verspreid over heel Nederland. Het Databoek Kinderen in Tel 2016 laat, aan de hand van elf indicatoren gebaseerd op het VN-Kinderrechtenverdrag, zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar de verschillen in leefsituatie zitten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden in het databoek de gegevens uit 2013, 2014 en 2015 vergeleken. Daardoor ontstaat een helder beeld van het welzijn van kinderen en jongeren op lokaal niveau.

Download hier de bestanden waaruit het Databoek Kinderen in Tel 2016 bestaat:

- Databoek Kinderen in Tel 2016
- Bijlage Ranglijst wijken
- Bijlage Landelijk Beeld 

 

 

copyright 2017 Kinderen in Tel