Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

 
 

Vooraankondiging

4 maart 2014

Op 17 maart 2014 ontvangen alle colleges van B&W in Nederland het nieuwste Databoek Kinderen in Tel 2014. Met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie en gemeente, grotendeels zelfs tot op wijkniveau. Opvallend dit jaar is dat het percentage kinderen dat opgroeit in armoede stijgt. Verder zijn er verrassende resultaten uit de grote steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. 

Kinderen in Tel meet sinds 2006 de ontwikkelingen maar ook de verschillen in leefsituatie van kinderen en jongeren. Hiermee stimuleert Kinderen in Tel de discussie om een goed en innovatief jeugdbeleid te voeren. De gegevens zijn verzameld voor indicatoren die gebaseerd zijn op het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, het VN-Kinderrechtenverdrag. De indicatoren gaan onder andere over gezondheid, jeugdcriminaliteit, jeugdwerkloosheid, het aantal kinderen en jongeren in de jeugdzorg, kinderen in achterstandswijken, kinderen in armoede, kindermishandeling, tienermoeders, kindersterfte, voortijdige schoolverlaters en kinderen met een handicap. De ervaring leert dat er elk jaar veel media-aandacht is voor het Kinderen in Tel en dat er ook veel vragen komen voor de gemeenteraden.  

Vanaf 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor alle ondersteuning, hulp en zorg voor de jeugd (en hun ouders) en de financiering daarvan. De gemeenten krijgen door de stelselherziening de zware verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat alle kinderen en jongeren in hun gemeenten de juiste hulp en ondersteuning krijgen. De gegevens uit het Databoek Kinderen in Tel 2014 bieden gemeenten daarbij een handvat. We hopen dat het Databoek Kinderen in Tel 2014 u, als wethouder of beleidsambtenaar jeugd, ondersteunt bij de totstandkoming van lokaal beleid, gestoeld op rechten van kinderen, zodat jongeren en kinderen zich goed kunnen blijven ontwikkelen. 

Met vriendelijke groet, 
namens Kinderen in Tel, 

Aloys van Rest
Voorzitter van het Kinderrechtencollectief

 


Over Kinderen in Tel:

Kinderen in Tel is een werkgroep van het Kinderrechtencollectief en bestaat uit: Verwey-Jonker Instituut, Defence for Children, UNICEF Nederland, Stichting Kinderpostzegels Nederland, Jantje Beton, Johanna Kinderfonds, Bernard van leer Foundation, Augeo Foundation en NSGK (Nederlandse Stichting voor het gehandicapte Kind). Het Verwey-Jonker Instituut is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderzoek.

 

 

copyright 2012 Kinderen in Tel