Kinderpostzegels

Jantje beton

NSGK

Johanna Kinderfonds

Unicef

DCI

 

 

 
 
 

 
 

Kinderen in Tel Databoek 2014

Kinderrechten als basis voor lokaal jeugdbeleid Op 17 maart 2014 hebben alle gemeenten in Nederland het nieuwste Databoek Kinderen in Tel met daarin data uit onderzoek over de leefsituatie van de Nederlandse jeugd per provincie, gemeente en wijk ontvangen. De gegevens zijn verzameld voor elf indicatoren die gebaseerd zijn op het VN-Kinderrechtenverdrag.

Verschillen leefsituaties kinderen in Nederlandse gemeenten
Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat de positieve ontwikkelingen zien, maar ook de verschillen tussen de leefsituaties van kinderen in de Nederlandse gemeenten. Het Databoek 2014 toont dat in de afgelopen jaren positieve dalende trends te noteren zijn voor jeugdcriminaliteit, tienermoeders, kindersterfte. Maar tegelijkertijd stijgt de afgelopen jaren het aantal kinderen dat in armoede opgroeit met tien procent. Het is daarom van belang de resultaten van dit databoek ter harte te nemen.

Formuleren gemeentelijk jeugdbeleid
Wat Kinderen in Tel uniek maakt, is dat het aanzet tot een discussie tussen belangenbehartigers en beleidsmakers. Het uiteindelijke doel van Kinderen in Tel is de positie van kinderen te verbeteren, in het bijzonder de armste en meest gemarginaliseerde groepen. Kinderen in Tel laat zien dat er in Nederland nog steeds veel te verbeteren valt aan de situatie van kinderen. Verbetering waar alle betrokkenen - lokale, provinciale en landelijke beleidsmakers - een bijdrage aan kunnen en moeten leveren. We hopen dat het Databoek Kinderen in Tel 2014 voor gemeenten en specifiek de Wethouder Jeugd een stimulans is om het gemeentelijk jeugdbeleid zo te formuleren dat in tijden van bezuinigingen, geen kind buiten spel zal raken.

Voor Kinderen in Tel 2014 was o.a. media aandacht in:
EenVandaag d.d. 19 april 2014
Kinderarmoede aangepakt

TROUW d.d. 14 maart 2014
Kinderen in Rotterdam en Den Haag zijn het slechtste af

TROUW d.d. 14 maart 2014
Steeds meer Nederlandse Kinderen groeien op in armoe


Nederlands Dagblad d.d. 14 maart 2014
Veel meer kinderen leven in armoede

SBS6, Hart voor Nederland d.d. 14 maart 2014
Meer kinderen leven in armoede

 

 

copyright 2012 Kinderen in Tel